Ar #biovaig izmēģina jaunu bioatkritumu šķirošanas pieeju Rīgā

#biovaig

Sekojot citu valstu pieredzei veiksmīgā atkritumu šķirošanā, Latvijā uzsāk pilotprojektu, lai izmēģinātu jaunu bioatkritumu šķirošanas pieeju. Tā ietvaros plānots izpētīt iedzīvotāju bioatkritumu šķirošanas paradumus, kā arī piedāvāt alternatīvu metodi, lai veicinātu šķirošanu. Sākot ar oktobra vidu vairākās SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) mājās klienti saņem speciālu bioatkritumu šķirošanas komplektu, kurā ietilpst to šķirošanai paredzēts konteiners un bionoārdāmie maisiņi, kas šķirošanu ikdienā padara ērtāku. Projektā piedalās ap 4000 rīdzinieku vairākos Rīgas mikrorajonos. Pilotprojekta ietvaros būtiski pārbaudīt, vai šie maisiņi veicina šķirotu bioatkritumu apjoma palielināšanos un to kvalitātes uzlabošanos.

Atkritumu šķirošana ne tikai labvēlīgi ietekmē apkārtējo vidi, bet arī sniedz iespēju būtiski ietaupīt finanšu līdzekļus. Šobrīd tiek nodrošinātas iespējas šķirot stiklu, metālu, plastmasu, papīru, tekstilu un bioloģiski noārdāmos atkritumus jeb bioatkritumus. Tieši pēdējos minētos ierasti konteineros ir jāievieto bez maisiņiem, pretējā gadījumā konteinera saturs tiek uzskatīts par nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

RNP valdes priekšsēdētājs Ronalds Neimanis: “Mūsu klienti izrāda lielu interesi par šķirošanas iespējām. Šobrīd kopīgi risinām kā šķirot vairāk un precīzāk, nevis, vai jāšķiro atkritumi. Jau tagad noris aktīva visu atkritumu grupu šķirošana RNP mājās, tomēr redzam, ka bioatkritumu šķirošanas apjomi varētu būt krietni lielāki. Tādēļ kopīgi ar sadarbības partneriem piedāvājam alternatīvu šķirošanas veidu, proti, izmantot bionoārdāmos maisiņus.”

Pieejamie dati rāda, ka bioatkritumu šķirošana nenotiek pietiekamā apjomā. No visiem Rīgā radītajiem sadzīves atkritumiem tikai 2% ir dalīti vākti bioatkritumi, bet pētījumi liecina, ka tie sastāda pat 35% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma. Vēl ir daudz iespēju šķirot vairāk un efektīvāk. Savukārt citu valstu pieredze liecina, ka iespēja šķirot bioatkritumus maisiņos uzlabo šašķiroto atkritumu apjomu un kvalitāti.

Rīgas pilsētas domes deputāte Mairita Lūse: „Šķirot bioatkritumus ir labas un modernas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pamats. Latvijā bioatkritumu dalītā vākšana tikai sākas, bet jau tuvākajā nākotnē šo atkritumu konteineru izvietošanai pie noteiktām daudzdzīvokļu mājām būtu jākļūst obligātai.”

Svarīgi atcerēties, ka ne jebkurā maisiņā var mest bioatkritumus biokonteinerā, tam paredzēti tikai bionoārdāmie maisiņi, kas ir kompostēšanai derīgi.

CleanLiving Trade valdes locekle Zanda Briķe: “Ar sertificētu biomaisiņu palīdzību atkritumu vākšana kļūst ērta patērētājam, kā rezultātā ne tikai palielinās savākto bio atkritumu daudzums, bet arī būtiski uzlabojas to kvalitāte, jo plastika tiek aizstāta ar bioloģiski noārdāmajiem maisiņiem. Sasniedzot šos mērķus, mēs tuvosimies arī Eiropas Savienības direktīvās noteiktajām normām par apglabāto atkritumu daudzuma samazināšanu.”

Par iniciatīvu:
Projekta #biovaig īstenotāji ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, “CleanLiving”, atkritumu poligons “Getliņi”, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi “CleanR” un “EcoBaltiaVide”. Projekta mērķis ir veicināt atkritumu šķirošanu Rīgā, piedāvājot ērtas metodes, kā to ikdienā īstenot daudzdzīvokļu mājās.