BioAgri un ĢMO

Esam lepni paziņot, ka kopš 2017.gada Biobag, kas ir pasaules līderis kompostējamo produktu ražošanā, ir Bez-ĢMO Projekta  (Non-GMO Project) pārbaudīti.

“Biobag ražo kompostējamos maisiņus uz sveķu bāzes no lauksaimniecības produktiem, tajā skaitā kukurūzas, kura arī ir centrālais tēls mūsu logotipā un temats par, kuru mums bieži jautā. Šī Bez-ĢMO pārbaude ir ļoti svarīga mums, lai parādītu mūsu klientiem mūsu devumu bez ĢMO kultūru atbalstīšanā un iepirkumā.” minēja BioBag mārketinga Vica-Prezidente Jenifera Pope (Jennifer Pope)

Biobag produkti (ieskaitot kompostējamo BioAgri plēvi) pasaulē ir atzīti kā bez-ģmo produkti jeb kā produkti, kas nesatur ģenētiski modificētu organismu tehnoloģijas, atbilstoši definējumam Eiropas  Savienības Parlamenta regulā CE/18.2001 un regulā CE/1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku.

Galvenā sastāvdaļa visu produktu ražošanā ir Mater-Bi izejviela, kuru ražo uzņēmums Novamont kopš 2000. gada. Novamont kopā ar Biobag apliecina, ka Mater-Bi ražošana tiek veikta bez-ģmo izejvielām, un to atsekojamība ir balstīta uz segregāciju un masas balanca sistēmām, uz kā pamata iespējams noteikt, ka vielas nepārstāv ĢMO bāzēto lauksaimniecību.

Novamont apstiprina, ka visas Mater-Bi un Origo-Bi klases nesatur mākslīgas (sintētiskas) izcelsmes rekombinētas vielas (piemēram, enzīmi, kas radīti no ĢMO tehnoloģijām ar rekombinētu DNS), vai rekombinētu DNS, tā kā ražošanas procesā tiek atbrīvotas un iznīcinātas šādas vielas.

Papildus informāciju un apliecinājuma dokumentus iespējams iegūt, sazinoties ar CleanLiving.lv pārstāvjiem.