Bioplastmasu raksturojošās etiķetes

Līdzīgā izskata dēļ bioplastmasas izstrādājumus nevar viegli atšķirt no parastajiem klasiskās plastmasas izstrādājumiem, kā arī nereti sastopamies ar dažādiem pārstrādātās plastmasas un miksētiem materiāliem. Tādēļ neatkarīgu un starptautiski atzītu etiķešu izmantošana, kas apzīmē tieši bioplastmasas izstrādājumus, ir ļoti svarīga, lai mūsu klienti saņemtu caurskatāmu un korektu informāciju. Šajā rakstā runāsim par etiķetēm jeb apzīmējumiem, kas sastopami uz bioplastmasas materiāliem, kas vienlaikus norāda to sadalīšanās iespējas un vajadzības.

Produktu marķēšanas mērķi ietver sevī priekšrocības, kas:

  • Ļauj lietotājiem/patērētājiem identificēt produktu;
  • Atvieglo pareizu šķirošanu atkritumu savākšanas un pārstrādes procesā;
  • Nodrošina produkta nemainīgu kvalitāti.

Sertifikācija ir īpašs process, kas norit starp sertificētāju un preču zīmes īpašnieku, kuri pārbauda produkta atbilstību konkrētiem, definētiem kritērijiem. Sertifikācijas rezultātā tiek izsniegts sertifikāts, kas produktam sniedz kvalitātes un garantijas apliecinājumu un ļauj produktu marķēt ar attiecīgo etiķeti.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem standartiem, sertifikātiem un etiķetēm, European Bioplastics ir apkopojis visaptverošu Vides komunikāciju rokasgrāmatu, kurā sniegti vispārīgi ieteikumi, kā arī īpašas vadlīnijas sertifikātu iegūšanai.

Kompostējamības etiķete

Augs ir uzticama kompostējamības etiķete. Uz izstrādājuma izdrukātais logotips un sertifikāta numurs palīdz atpazīt produkta bioloģisko iesaiņojumu. Sertifikācijas procesu piedāvā Beļģijas sertificētājs TÜV Austria Beļģija un vācu sertifikāts DIN CERTCO.

Bioloģiski noārdāmiem un kompostējamiem produktiem jābūt sertificētiem saskaņā ar EN 13432/14995 standartiem. Neatkarīga trešo personu sertifikācija nodrošina produkta atbilstību konkrētiem standartiem un sertifikācijas noteikumiem. Auga etiķete ir izveidota un pieņemta kā identifikators Beļģijā, Šveicē, Vācijā, Nīderlandē, Polijā, Apvienotajā Karalistē un ārpus tās.

Biobāzes etiķete

Pašlaik ražotājiem nav pienākuma atklāt precīzu biobāzes materiālu daudzumu savos izstrādājumos. Taču vienlaikus daļa ražotāju brīvprātīgi sniedz šo informāciju, tādējādi ļaujot patērētājiem dzīvot dabai draudzīgāk un pieņemt apzinātus un atbildīgus lēmumus preču iegādes procesā.

Bioloģiskai plastmasai jāatbilst ES standartam “CEN / TS 16137: 2011 Plastmasas - Biogāzes oglekļa satura noteikšana”. Šajā standartā ir noteikta aprēķina metode biobāzes oglekļa satura noteikšanai plastmasas materiālos un izstrādājumos, balstoties uz 14C satura mērīšanu. Ar 14C metodi novērtē kopējo oglekli, kas atrodas materiālā vai izstrādājumā, un izsaka bioloģiskā oglekļa saturu, kā rezultātā ar šīs metodes palīdzību iespējams noteikt objekta dzīves ilgumu.

Organizācijas, kas nodrošina sertifikāciju un atbilstošas ​​etiķetes, pamatojoties uz šo standartu:

                              

Etiķetes kompostēšanai mājas komposta kaudzē

Beļģijas sertificētājs Vinçotte ir izstrādājis OK compost home sertifikācijas shēmu, pieprasot vismaz 90% noārdīšanos 12 mēnešu laikā apkārtējā temperatūrā.

Etiķetes, kas apliecina mājas kompostējamību ir OK compost home un DIN-Geprüft Home Compostable.

                        

OK INDUSTRIAL rūpnieciski kompostējamie materiāli (EN 13432)

Iesaiņojumam vai izstrādājumiem ar OK komposta rūpniecisko etiķeti ir garantēta bioloģiskā noārdīšanās iespēja rūpnieciskās kompostēšanas rūpnīcā. Tas attiecas uz visām sastāvdaļām, tai skaitā tinti un piedevā notiek rūpnieciskās kompostēšanas rūpnīcās, kur tam tiek nodrošināti kontrolēti apstākļi (piemēram, temperatūra, mitrums, gaisa cirkulācija). Mikrobi, tāpat kā baktērijas vai sēnītes un to fermenti, spēj “sagremot” kompostējamo polimēru ķēdes struktūru kā uztura avotu. Iegūtie galaprodukti ir ūdens, oglekļa dioksīds CO2 un nedaudz biomasas.

Bionoārdīšanās ātrums ir atkarīgs no temperatūras (50–70 ° C ir raksturīgas rūpnieciskam kompostēšanas procesam), mitruma (procesam nepieciešams ūdens) un mikrobu skaita un veida. Rūpnieciskās kompostēšanas iekārtās tiek noteiktas visas šīs prasības, un sertificēti kompostējamie plastmasas izstrādājumi tiek pārveidoti CO2, ūdenī un biomasā 6 līdz 12 nedēļu laikā.

                                

Labi bioloģiski noārdāma augsnē. Bionoārdīšanās augsnē sniedz milzīgas priekšrocības lauksaimniecības un dārzkopības produktiem, jo pēc lietošanas tos var atstāt sadalīšanās vietā. Zemāk norādītās etiķetes ir garantija, ka produkts pilnībā bioloģiski noārdīsies augsnē, nelabvēlīgi neietekmējot vidi.

                         

Labi noārdās sālsūdenī . Ņemot vērā faktu, ka lielākā daļa jūras atkritumu ir nākuši no sauszemes, jūras bioloģiskā noārdīšanās ir jebkura produkta vai iesaiņojuma pievienotā vērtība neatkarīgi no tā, kur tas tiek patērēts. Vienmēr pastāvēs iespēja, ka tas var nokļūt jūrā.

Etiķetes, kas dod garantiju, ka produkts sadalīsies jūras ūdenī:

Labi noārdās saldūdenī. Produkti, kas sertificēti kā OK biodegradable WATER, garantē bioloģisko noārdīšanos dabiskā saldūdens vidē un tādējādi ievērojami veicina atkritumu samazināšanos upēs, ezeros vai dabīgā saldūdenī. Tomēr jāņem vērā, ka tas automātiski negarantē bioloģisko noārdīšanos sālsūdens jeb jūras ūdeņos.

Uz visiem CleanLiving Group produktu klāstā esošajiem bioplastmasas produktiem ir atrodami bioplastmasas marķējumi, kas norāda, vai produkts ir kompostējams un kāda veida komposta apstākļos šo produktu iespējams kompostēt. Aicinām Latvijas sabiedrību pievērst uzmanību, tam kādos apstākļos produkta (trauka vai maisiņa) noārdīšanās ir iespējama - vai produkts ir kompostējams rūpnieciski vai to iespējams komposēt piemājas komposta kaudzē.

CleanLiving Group aicina iepazīties ar apzīmējumiem, kas norāda, kādos apstākļos pie mums iegādājamie bioplastmasas piederumi ir noārdāmi. Patreiz redzam, ka aizvien lielāka sabiedrības daļa pievērš uzmanību bioloģiskiem iepakojumu materiāliem un mēs patiesi par to priecājamies. Neapšaubāmi mēs joprojām aicinām saudzēt dabu, savu veselību un izvēlēties dabai draudzīgus materiālus, vienlaikus mudinot būt zinošiem un izglītotiem par to, ko ikdienā liekam savā iepirkumu grozā.