Ekomarķējumi un to skaidrojumi

Mūsdienās ekomarķējumi dažādās jomās atšķirās, un dažkārt ir patiess izaicinājums izsekot, ko katrs no šiem marķējumiem nozīmē un cik tas ir nozīmīgs vides saudzēšanai. Tāpēc esam apkopojuši visbiežāk sastopamos ekomarķējumus un norādījuši, uz kādām precēm šos marķējumus iespējams atrast un kādā veidā prece, kas ieguvusi konkrēto marķējumu, palīdz saglabāt dabu un vidi mums apkārt.

Ekomarķējumi

EU Ecolabel

Zīmes mērķis

Ļauj elementāri atpazīt, ka ekomarķētais produkts vai pakalpojums ir gan videi draudzīgs, gan kvalitatīvs. Marķējums ir viegli atpazīstams un ir uzticams. Ecolabel marķējums liecina, ka produkta kaitējums videi un arī veselībai visā produkta dzīves ciklā - sākot no izejvielu ieguves līdz ražošanai, iepakošanai un transportēšanai, līdz pat patērētājam un atkritumu pārstrādei -  ir samazināts līdz minimumam. Atbilstības kritēriji ir noteikti, izmantojot zinātniski pamatotas metodes.

Pielietojamās grupas

Ķermeņa kopšanas, sadzīves ķīmijas produkti; absorbējošie higiēnas produkti; tekstil-izstrādājumi, apavi; krāsas, lakas; elektroierīces; gaismas avoti, siltumsūkņi; grīdu segumi; koka mēbeles, dārzkopības produkti; ūdens sildītāji; eļļas, smērvielas; gultas matrači; santehnikas krāni, dušas sistēmas, klozetpodi; pārstrādāts papīrs, drukātais papīrs un apdrukāta u.c. papīra izstrādājumi

Ziemeļvalstu gulbis

Zīmes mērķis

Ekomarķējums darbojas, lai samazinātu preču ražošanas un patēriņa ietekmi uz vidi un lai preču patērētājiem būtu viegli izvēlēties dabai draudzīgākās preces un pakalpojumus.  Tas ietver sevī kaitējuma samazināšanu videi un arī veselībai visā produkta dzīves ciklā.

Pielietojamās grupas

Sadzīves ķīmija, apģērbs, kosmētika, būvmateriāli (63 produktu grupas).

Nordisk Bioplastförening

Zīmes mērķis

Ziemeļvalstu Bioplastmasas asociācijas mērķis ir  pārstāvēt Ziemeļvalstis un to uzņēmumus ar bioplastiskām aktivitātēm. Asociācija veicina bioplastmasas tirgus un tehnoloģiju attīstību, aptverot visas bioplastmasas dzīves cikla daļas, kā arī strādājot ar informācijas apmaiņu politiķu un varas iestāžu vidū par bioplastmasas materiālu iespējām un priekšrocībām, kā arī palīdzot izveidot sistēmu bioplastmasas attīstībai tirgū.

Pielietojamās grupas

Produkti, kas ražoti no bioplastmasas (maisi, maisiņi, trauki utt).

Ecogarantie®

Zīmes mērķis

Garantē drošus produktus gan iesaistītajiem  produktu ražošanas darbiniekiem, gan  patērētājiem, gan dzīvniekiem, tāpēc izejvielas un gatavie produkti atbilst augstiem kvalitātes, ekoloģiskajiem un dabas aizsardzības standartiem. Zīme garantē, ka ar šo marķējumu apzīmētie produkti un to sastāvdaļas nav izmēģināti uz dzīvniekiem. Produktiem ar šo marķējumu augu ekstrakti  ir 100% organiski.

Pielietojamās grupas

Kosmētika, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, gaisa atsvaidzinātāji, jūras sāls.

Cosmebio

Zīmes mērķis

Garantēt, ka kosmētikas līdzekļi ir uzticami, dabīgi un bioloģiski. Cosmebio sastopams trīs marķējumu veidos, kas savā starpā atšķiras procentuālajos iedalījumos par produkcijas sastāvdaļu dabīgumu, augu izcelsmju sastāvdaļu organiskumu un kopējo produkcijas sastāvdaļu organiskumu. Marķējums nodrošina produkta drošumu visā kosmētikas dzīves gaitā

Pielietojamās grupas

Kosmētika.

BDIH

Zīmes mērķis

Ar BDIH sertificēto zīmogu apzīmētajos produktos ir izmantotas dabiskas izejvielas no bioloģiskām audzētavām vai kontrolētām bioloģiskām savvaļas plantācijām. Papildu rūpīgai izejvielu izvēlei un ražošanas procesu uzraudzībai, tiek sekots līdzi arī produkta ekoloģiskajai ietekmei tā dzīves cikla laikā.

Pielietojamās grupas

Kosmētika un dabīgā kosmētika, uztura bagātinātāji, ārstnieciskās zāles, medicīniskās iekārtas.

Nature

Zīmes mērķis

Atšifrēt produktus, kas atbilst dabiskai un bioloģiskai kosmētikai. Katrs produkts, kas sertificēts saskaņā ar NATRUE , ir unikāls un atbilst augstiem dabīgās un bioloģiskās kosmētikas standartiem.

Pielietojamās grupas

Kosmētika.

BRA miljöval

Zīmes mērķis

Zviedrijas Dabas aizsardzības biedrība ir bezpeļņas vides organizācija, kuras mērķis ir panākt pārmaiņas dabas aizsardzība un ilgtspējīgā preču patēriņā. Palīdz atrast patērētājiem produktus, kas mazāk kaitē videi.

Pielietojamās grupas

Zaļā enerģija un biodegviela, pārtikas produkti, sadzīves ķīmijas līdzekļi, kosmētiskie līdzekļi, tekstilizstrādājumi, apdrošināšana, pasažieru un kravu pārvadājumi, centralizētā ūdens un siltumapgāde, apdrošināšana, pārtikas veikali, mobilie sakaru tīkli.

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Zīmes mērķis

GOTS monitoringa sistēmas pamatā ir pārstrādātāju, ražotāju un tirgotāju pārbaudes un sertifikācija, lai nodrošinātu ticamu GOTS sertificēto tekstilizstrādājumu godīgumu un nekaitīgumu. Palīdz atpazīt tekstilistrādājumus, kuru izejvielas tiek ražotas bioloģiskajās lauksaimniecībās un ražoti dabu saudzējošā veidā. Arī produktos izmantotās krāsvielas, pigmenti un palīgmateriāli atbilst GOTS izdotajiem kritērijiem.

Pielietojamās grupas

Tekstilšķiedras, audumi, to izstrādājumi.

The blue angel

Zīmes mērķis

Zilais eņģelis ir Vācijas federālās valdības ekomarķējums, pirmais ekomarķējums pasaulē, kas izveidots 1978.gadā. Marķējums nosaka augstus standartus videi draudzīgam produktu dizainam un pēdējos 40 gados ir pierādījis sevi kā uzticamu ceļvedi ilgtspējīgākam patēriņam. Marķējums apliecina, ka piedāvāto preču un pakalpojumu ietekme uz vidi ir mazāka kā citiem produktiem šajā preču grupā. Ekomarķējums garantē, ka produkti ir droši patērētāju veselībai un videi visās produktu dzīves cikla stadijās, tostarp resursu iegūšanā, preču ražošanā, lietošanā un pārstrādē.

Pielietojamās grupas

Sadzīves ķīmija, apģērbs, būvmateriāli, papīrs, kosmētika (120 produktu grupas).

Soil association

Zīmes mērķis

Skotijas ekomarķējums lauksaimniecības un pārtikas sistēmā, kas veicina bioloģiskās lauksaimniecības produktu izmantošanu, ierobežo kaitīgao vielu izmantošanu, rūpējas par dzīvnieku labturību un strādājošo darba apstākļiem

Pielietojamās grupas

Pārtika, lauksaimniecība, ēdināšanas, veselības, skaistumkopšanas, tekstila un mežsaimniecības nozares.

ICEA

Zīmes mērķis

Itālijas marķējums, kas veicina bioloģiskās lauksaimniecības ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot Itālijas uzņēmumu pārbaudes un sertifikācijas ētikas, ilgtspējības un vides standartu jomā.

Pielietojamās grupas

Lauksaimniecība, lopkopība, biškopība, zivjsaimniecība, produktu pārstrāde, vīna ražošana.

Ecocert

Zīmes mērķis

Ilgtspējīgas attīstības veicinoša inspekcijas un sertifikācijas institūcija. ECOCERT galvenā darbības joma ir standartu prasību ievērošanas pārbaude uz vietas, pēc kuras atbilstības gadījumā izdod dokumentu, kas apliecina  produktu, sistēmu vai pakalpojumu atbilstību standartam. ECOCERT ir specializējusies bioloģisko lauksaimniecības produktu sertifikācijā. Reģistrēta Francijā un uz šī marķējuma pamata arī citās valstīs tiek veikta bioloģisko lauksaimniecību sertifikācija.

Pielietojamās grupas

Bioloģiskā lauksaimniecība, dabiskā un bioloģiskā kosmētika (Ecocert standarts), dabiskie un bioloģiskie tekstilizstrādājumi, dabīgie mazgāšanas līdzekļi un dabīgie mazgāšanas līdzekļi, kas izgatavoti no organiskiem produktiem, IFS Food, GLOBAL G.A.P., ISO 14001 un ISO 9001, ISO 26000, EMAS, PEFC, VCS (Verificētais oglekļa standarts).

Pārtikas vides marķējumi

ES bioloģiskās lauksaimniecības logo

Zīmes mērķis

Nodrošināt ilgtspējīgu augstas kvalitātes veselīgas un bioloģiskas pārtikas ražošanu, vienlaikus uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, saudzējot apkārtējo vidi (ieskaitot augus, dzīvniekus, augsni, ūdeņus un gaisu). Šī zīme nozīmē, ka pārtikas ražotāji (un lauksaimnieki, no kuriem viņi saņēmuši izejvielas) ir izpildījuši stingrus ES mēroga noteikumus attiecībā uz bioloģiskās pārtikas ražošanu.

Pielietojamās grupas

Pārtika un citi bioloģiskās lauksaimniecības produkti.

Bio siegel

Zīmes mērķis

Vācijas bioloģiskās lauksaimniecības marķējums, izmanto kopā ar Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu. Marķējums apliecina atteikšanos no ĢMO, minerālmēslojuma un ķīmiskiem augu aizsardzības līdzekļiem, aizliegumu apstarot produktus; lopkopībā tā apzīmē nekaitīgas barības izmantošanu dzīvnieku ēdināšanā, nelietojot antibiotikas un augšanas stimulatorus. Produkta sastāvā ir ne mazāk kā 95% bioloģiski iegūtu sastāvdaļu. Zīme garantē arī, ka produkta izveides laikā nav radīts kaitējums apkārtējai videi.

Pielietojamās grupas

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti.

Latvijas ekoprodukts

Zīmes mērķis

Nodrošināt ilgtspējīgu augstas kvalitātes veselīgas un bioloģiskas pārtikas ražošanu, vienlaikus uzturot kultūraugu un mājdzīvnieku daudzveidību, saudzējot apkārtējo vidi (ieskaitot augus, dzīvniekus, augsni, ūdeņus un gaisu). Šī zīme nozīmē, ka produkts ir ražots Latvijā no Latvijas izejvielām. Šī zīme ir izmantojama tikai kopā ar Eiropas Savienības bioloģiskās lauksaimniecības marķējumu.

Pielietojamās grupas

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti.

MSC (Marine stewardship council)

Zīmes mērķis

Marķējums tiek piešķirts zvejniecībām, kas ir sertificētas saskaņā ar MSC Zivsaimniecības standartu, kas ir zinātniski pamatotu prasību kopums ilgtspējīgai zvejai, kas nozīmē pietiekami daudz zivju atstāšanu okeānā, respektējot biotopus un nodrošinot, ka cilvēki, kas ir atkarīgi no zvejas, var saglabāt savu iztiku.

Pielietojamās grupas

Zvejniecība.

Sociālās atbildības marķējumi

Fairtrade international

Zīmes mērķis

Fairtrade ir alternatīva pieeja tradicionālajai tirdzniecībai un tā pamatā ir partnerība starp ražotājiem un tirgotājiem, uzņēmumiem unpatērētājiem. Iegādājoties produktus ar kādu no FAIRTRADE marķējumiem, tiek atbalstīti lauksaimnieki un strādnieki, kas tādējādi uzlabo savas dzīves un kopienas. Produkti ar šiem marķējumiem atbilst starptautiski atzītiem sociālajiem, vides un ekonomiskajiem godīgas tirdzniecības standartiem.

Pielietojamās grupas

Banāni, kafija, tēja, kakao, cukurs, medus, sulas, rīsi, garšvielas, vīns.

FSC Forest Steardship Council

Zīmes mērķis

FSC ir starptautisks ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sertifikāts, kas apliecina, ka mežs apsaimniekots vienlaikus videi draudzīgi, aizsargājot dabiskās dzīvotnes un bioloģiski augstvērtīgus mežus, sociāli atbildīgi, ievērojot strādnieku, kopienu un pamatiedzīvotāju tiesības, kā arī ekonomiski izdevīgi, attīstot tirgu, pievienojot vislabāko vērtību mežiem un sniedzot vienlīdzīgu pieeju ieguvumiem. FSC sertifikāta zīme atrodama uz koksnes produktiem, kas nāk no ilgtspējīgi apsaimniekota meža. Šobrīd FSC sertifikāciju veic vairāk nekā 60 pasaules valstīs.

Pielietojamās grupas

Kokmateriāli.

Rainforest alliance

Zīmes mērķis

Rainforest Alliance ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas ir starpnieks, lai veicinātu atbilstību noteiktiem vides, sociālās un ekonomiskās ilgtspējības standartiem. Alianse ir strādājusi vairāk nekā 30 gadus, lai sniegtu reālus, izmērāmus ieguvumus mežiem, kopienām un savvaļas dzīvniekiem neaizsargātās ainavās visā pasaulē, vienlaikus atbalstot uzņēmumus, lauksaimniekus, mežstrādniekus, kopienas un patērētājus. Alianse strādā pa visu pasauli kopā ar lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, uzņēmumiem, pētniekiem, pilsoniskajām organizācijām un valdībām, lai izpildītu tās misiju - saglabāt bioloģisko daudzveidību un nodrošināt ilgtspējīgus iztikas līdzekļus.

Pielietojamās grupas

Banāni, ananāsi, apelsīnu sula, kafija, tēja, kakao, šokolāde.

UTZ Certified

Zīmes mērķis

UTZ sertifikācija nodrošina, ka lauksaimnieku audzētie produkti no lauksaimniecībām līdz veikalu plauktiem tiek ražoti un nogādāti ilgtspējīgā veidā. UTZ norādījumi ietver sevī labākas lauksaimniecības metodes, darba apstākļus un dabas saudzēšanu, kā rezultātā top veiksmīgāka ražošana, uzlabota vide un sekmīgākas dzīves ikvienam iesaistītajam.

Pielietojamās grupas

UTZ sertificē kafiju, tēju, kakao, lazdu riekstus.