Gaiss & bio atkritumi – vai tiešām tam ir nozīme?

Mēs bieži, stāstot par projektiem, uzsveram to, ka bioplastmasas maisiņi ir elpojoši, tāpat kā MaxAir konteineri. Tādēļ šajā reizē par to, kāpēc tam ir tik liela nozīme, lai zini, kāds ir labums Tev no tā!

Bioloģiski noārdāmie atkritumi pamatā sastāv no pārtikas atkritumiem (vēl šajā kategorijā ietilpst zaļie dārza atkritumu, bet par tiem citā reizē), kas lielākoties satur daudz mitruma. Ja šādi mitri atkritumi tiek uzglabāti bez pietiekamas gaisa padeves, pūšana un nepatīkamas smakas parādās ļoti ātri.

Ja bio atkritumi tiek vākti elpojošā maisiņā un konteinerā ar gaisa piekļuvi (ne slēgtā spainītī vai konteinerā), ventilēšanās procesā tie žūst. Gaisa piekļuve aizkavē pūšanas procesa sākšanos atkarībā no apstākļiem par aptuveni 1.5-2 reizēm, ko apstiprina veiktie pētījumi un eksperimenti. No šī lielākais ieguvums ir nepatīkamu smaku samazināšanās – ja banāna miza žūst nevis pūst, smaka ir ievērojami mazāka vai nav vispār.

Atkritumiem žūstot, tie zaudē ievērojamu daļu savas masas, tādējādi samazina lielajā konteinerā iemetamo atkritumu apjomu, kas nozīmē arī izmaksu samazināšanos. Kā liecina līdzšinējā pieredze – sākot bio atkritumu šķirošanu, bioloģisko atkritumu apjoms ir mazāks nekā sadzīves atkritumu samazinājums. Pie nosacījuma, ka bio atkritumi tiek pareizi (elpojošā maisiņā un konteinerā) savākti.

Kāds pēc šī visa izlasīšanas varētu ierosināt vākt atkritumus pa tiešo konteinerā, lai tiem nodrošinātu vēl lielāku gaisa piekļuvi, un te nu svarīgi atcerēties, ka runājam par pārtikas atkritumiem, kas pamatā tomēr ir netīri un smērējoši. Un maisiņš palīdz nodrošināt augstāku higiēnu, lai pēc katras konteinera iztukšošanas tas nebūtu jāmazgā, kā arī novērš dažādu šķidrumu notecēšanu cauri atkritumu tvertnei.

Cita starpā – gaisam ir būtiska nozīmē arī tālākajā bio atkritumu ceļā – poligonā bez pienācīgas gaisa plūsmas no atkritumiem var veidoties izskalojumi jeb šķidrums, kas var radīt piesārņojumu.

Noslēdzot stāstu par gaisa nozīmi bio atkritumu apsaimniekošanā, jāpiemin arī pēdējais cikla posms – atkrituma sadalīšanās, kur arī aerobajiem procesiem ir svarīga loma, lai atkritumi noārdoties pārtaptu augsnes mēslojumā. Skābeklis ir nepieciešams mikroorganismiem un baktērijām, kas nodrošina atkritumu noārdīšanos, kā arī samazina metāna veidošanos.