Kā atrast īstu biodegradējamo produktu?

Šobrīd dažādi videi draudzīgi produkti ir ļoti populāri, tāpēc mūsu tirgū ir parādījušies daudz dažādi produkti ar EKO vai BIO burtiem uz produkta etiķetēm. Taču tie ne vienmēr ir tik uzticami kā mums gribētos cerēt.

Attiecībā uz bioplastmasu un klasisko plastmasu atzīmi "Bioloģiski noārdāms" nereti var sastapt uz pilnīgi jebkura produkta, tāpat kā uz tā uzdrukātu zaļu lapiņu vai zaļu iepakojumu, kurā produkts ievietots. Tas viss var maldināt patērētāju. Taču, ja uz produkta etiķetes nav sertifikācijas etiķetes, šis šķietami ekoloģiskais apgalvojums ir spēkā neesošs, un to ir būtiski ņemt vērā!

Kā patērētājs var būt pārliecināts, ka veikalā iegādāsies kompostējamu produktu?

Vienīgais veids, kā iespējams pārliecināties par produkta dabīgumu, ir sertifikācijas marķējumi.

TÜV Austria izsniedz OK compost sertifikātus produktiem, kas atbilst Eiropas standartam EN13432.

OK Compost sertifikātu iegūšana ir diezgan laikietilpīgs un dārgs darbs, un visi ražotāji, kuri ir nolēmuši iet šo ceļu, labprāt attiecīgi ar tiem arī marķē savus produktus.

Kompostējamību pierāda arī Seedling sertifikāta zīme uz produkta.

Ok Compost sertifikātu pirmo reizi izstrādāja Vincotte 1995. gadā, bet 2017. gadā to pārņēma iepriekš pieminētā TüV Austria.

Seedling logotipu izstrādāja Din Certo, kurš savukārt pārdeva sertifikācijas zīmi European Bioplastic. Vairumā gadījumu šīs sertifikācijas zīmes uz produkta pārklājas. Seedling sertifikāta etiķeti izmanto daudzi saistītie uzņēmumi, piemēram, Australian BioPlastics un BPI, kā arī TüV Austria.

Kādi ir sastopamie biomarķējumi uz mūsu produktiem?
TüV Austria ir vairākas sertifikācijas zīmes, šodien tās pārvalda šādus sertifikātus:

  • OK Compost Industrial,
  • OK Compost HOME,
  • OK Biodegradable SOIL,
  • OK Biodegradable Marine,
  • OK Biodegradable Water,
  • OK BioBased (šis ir produkts, kura pamatā ir bioloģiski materiāli - tas var nebūt kompostējams, ja vien nav iekļauta komposta sertifikāta etiķete)
  • Seedling

Uz BioBag produktiem tiek izmantoti OK Compost Industrial, OK Compost HOME, OK Biodegradable SOIL un Seedling sertifikācijas zīmes.

home compost
industrial compost
soil compost
Compostable augs

Atrodot uz produkta OK Compost vai Seedling sertifikācijas zīmi, vari būt pārliecināts, ka produktam ir atbilstošs sertifikāts.

Kādēļ ir svarīgi izmantot biodegradējamos produktus?
Pirmkārt, mums ir jāvāc organiskie atkritumi, kas ir liela problēma gan Eiropā, gan visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā. Vākt organiskos atkritumus šajos maisos ir vienkārši un higiēniski. Kad šie savāktie organiskie produkti tiek kompostēti, tie kopā ar maisiem atgriežas atpakaļ pie dabas. Ortkārt, mums ir lielas problēmas ar plastmasas piesārņojumu mums apkārt esošajā vidē, kur īpaši lielā apjomā to var novērot mūsu okeānos. Tie ir piesārņoti ar tūkstošiem tonnu plastmasas maisiņu, kas tur atradīsies mūžīgi. Tāpēc mēs ceram, ka biomateriālu produkti kļūs ilgtspējīgs risinājums, lai samazinātu tradicionālās plastmasas industrijas ietekmi uz mūsu vidi.