Kāpēc biokompostējamie produkti ir vērtība?

BioBag International ir vadošā kompānija pasaulē kompostējamo un biodegradējamo produktu ražošanā un izplatīšanā. Latvijā šos produktus izplata CleanLiving Group. Par BioBag produktu īpašībām, sastāvdaļām un pievienoto vērtību – šajā rakstā.

Materiāls, ko BioBag International izmanto produktu ražošanā, ir Mater-Bi. Mater-Bi ir produkts no Itālijas, kas arī tiek ražots Itālijā. Tā ražošanā tiek izmantota ciete un augu eļļas. Tas ir sertificēts, pilnībā bioloģiski noārdāms un kompostējams materiāls. Pirmkārt, ja šī materiāla maisā tiek vākti organiskie atkritumi, un ja konkrētajā valstī ir iespējams apstrādāt organiskos atkritumus, Mater-Bi maiss līdz ar tajā esošajiem organiskajiem atkritumiem ļoti ātri kļūs par kompostu. Piemēram, BioBag iepirkumu maisi tradicionālajā kompostā pazudīs aptuveni 10 - 30 dienu laikā. Ja runājam par ūdens ekosistēmām - jau šobrīd ir pierādīts, ka šis materiāls sadalās arī okeāna ūdenī. Cik ilgā laikā - to šobrīd grūti pateikt. Ir zināms, ka Eiropas līmenī šobrīd tiek strādāts pie vienota standarta biodegradējamībai jūras ūdenī. Gaidām jauno standartu, bet, - jā, noteikti šis jūras ūdenī sadalās, savukārt tradicionālā plastmasa - ne.

Daudzi Mater-Bi produkti ir sertificēti biodegradējamībai augsnē. Tas nozīmē, ka Mater-Bi produktus var droši izmantot lauksaimniecībā - tie augsnē sadalīsies. Ražošanas procesa būtība ir dažādu materiālu sapludināšana. Ražošanas process ir samērā komplicēts, tā ir liela apstrādes sistēma. Tā galvenā doma ir dažādu bioloģiski noārdāmu materiālu sajaukšana. Tā arī ir materiāla būtība. Eiropā mums ir norma šādiem produktiem - sertifikāts, kas apliecina, ka produkts ir pilnībā kompostējams un bionoārdāms.

home compost industrial compost Compostable augs

Šāda veida produkti nāk no ļoti dažādiem avotiem. Tomēr pamatā visi šie materiāli tiek izgatavoti, sastāvdaļas presējot un sajaucot. BioBag ir pielikuši lielas pūles, lai izmantotu zaļo enerģiju produktu ražošanā - tādu, kas iegūta no atjaunojamiem resursiem. Šeit jāuzsver, ka zaļā enerģija tiek izmantota gan izejvielu, gan gatavās produkcijas ražošanas procesā.

BioBag arī pievērš lielu uzmanību transportam. Svarīgi, lai maršruti ir īsākie iespējamie. Mums ir vairākas ražotnes - Austrālijā, ASV, Kanādā, Centrāleiropā, Ziemeļeiropā, kā arī Eiropas dienvidos. Tā arī ir daļa no mūsu programmas - būt tik tuvu, cik vien iespējams patērētājiem. Lielākā daļa plastmasas maisiņu mūsdienās tiek importēti no tālajiem austrumiem - Ķīnas, Vjetnamas, utt. BioBag ir svarīgi mainīt šo aspektu, un būt tik tuvu, cik vien iespējams. Šī produkta unikālā īpašība ir tā, ka tas izskatās kā plastmasa, tas šķiet kā plastmasa pēc taustes, taču tas nekādā gadījuma nav tradicionālā plastmasa. Tas ir pilnībā kompostējams un bionoārdāms - tā ir šī materiāla unikalitāte.

Šī materiāla vēsture ir samērā gara. Darbs pie šī materiāla izveides sākās aptuveni pirms 30 gadiem. Tas sākās, pateicoties pārtikas un citiem organiskajiem atkritumiem. It īpaši Skandināvijā - Norvēģija bija pirmā valsts, kas aizliedza pārtikas atkritumus apglabāt poligonos. 90-to gadu sākumā Norvēģijā kļuva skaidrs, ka visi organiskie atkritumi ir jāsavāc un jākompostē. Tas bija ļoti labs sākums šiem produktiem, jo Norvēģijas pilsētas tos ļoti aktīvi izmantoja, lai vāktu organiskos atkritumus. Pēc tam tas samērā strauji izplatījās pārējās Skandināvijas valstīs. Pēcāk arī Itālija kļuva ļoti aktīva organisko atkritumu vākšanā. Tā arī ir vēsture īsumā. Kopš tā laika materiāls ir radis pielietojumu daudz dažādās citās formās - galda piederumi, trauki, agro plēvē, tehniskās plēves iepakojumiem, utt. No maisiņa sākumā līdz ļoti advancētiem produktiem mūsdienās.