Kāpēc izvēlēties preces ar EU ECOLABEL sertifikātu?

Mēs ļoti daudz runājam par to, ka jādzīvo dabai draudzīgi, jāizvēlas ekoloģiski produkti, jāsaudzē vide mums apkārt ... Ir daudz dažādi sertifikāti un apzīmējumi, ar kuriem tiek apzīmēti ekoloģiski, dabai draudzīgi produkti. Katrs sertifikāts ar savu nozīmi, katrs produkts/pakalpojums izgājis konkrētas pārbaudes, lai iegūtu konkrēto sertifikātu. Tomēr dažkārt, stāvot pie veikalu plaukta, grūti saprast, kurš no apzīmējumiem “ekoloģisks” vai “dabai draudzīgs” ir patiess un kurš tiek izmantots tikai acu apmānam. Šoreiz vēlamies pastāstīt par vienu konkrētu Eiropā plaši izmantotu apzīmējumu – sertifikātu EU ECOLABEL, ar kuru apzīmēti arī mūsu ekoloģiskie tīrīšanas līdzekļi.

Kas slēpjas aiz EU ECOLABEL?

EU ECOLABEL kritēriji attiecas uz 5 galvenajiem vides punktiem:

  • eu ecolabelToksisko vielu ietekme uz vidi. Piemēram: hlora gāzi neizmanto kā balināšanas līdzekli EU ECOLABEL grafiskajā un kopējamā papīrā.
  • Atmežošana un degradācija. Piemēram: koksnei, korķim, bambusam un rotangpalmai, ko izmanto EU ECOLABEL mēbelēs, jābūt ģenētiski nemodificētiem (ĢMO) un ar ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas etiķeti no neatkarīgas trešās puses sertifikācijas sistēmas, piemēram, FSC.
  • Apsaimniekoto vietu atkritumu izvešana un pārstrāde. Piemēram: tūristu mītnēm, kurām piešķirts EU ECOLABEL, ir jāizveido pārtikas atkritumu apsaimniekošanas plāns, jāuzrauga pārtikas atkritumu līmenis, kā arī aizliegts izmantot vienreizlietojamos iepakojumus pārtikas produktiem, kas ir ilgstoši glabājami (cukurs, kafija, šokolāde).
  • Resursu (ūdens, enerģijas, izejvielu u.c.) un produktu (pārtikas atkritumi, mazgāšanas līdzekļu pārmērīga lietošana utt.) neefektīva izmantošana. Piemēram: EU ECOLABEL nosaka maksimālo elektrības un degvielas patēriņa slieksni, ražojot tīrīšanas līdzekļus.
  • Nevajadzīgas oglekļa emisijas. Piemēram: lai samazinātu CO2 izmešu daudzumu, rūpnieciskām un institucionālām trauku mazgājamajām mašīnām un veļas mazgāšanas līdzekļiem ir aizliegts izmantot aerosolus.

Aptuveni 77 000 produktu un pakalpojumu ir ES ekomarķējums, ieskaitot ķermeņa kopšanas, sadzīves ķīmijas produktus; higiēnas preces; tekstilizstrādājumus, apavus; krāsas, lakas; elektroierīces; gaismas avotus, siltumsūkņus; grīdu segumus; koka mēbeles, dārzkopības produktus; ūdens sildītājus; eļļas, smērvielas; gultas matračus; santehnikas krānus, dušas sistēmas, klozetpodus; pārstrādāto papīru, drukāto papīru, apdrukāta u.c. papīra izstrādājumus, kā arī pakalpojumu jomu, piemēram, viesnīcas un kempingus. Tas ir uzticams Eiropas marķējums, kas identificē produktus ar samazinātu ietekmi uz vidi.

Tas nozīmē, ka:

  • Marķējumu pārbauda neatkarīgi eksperti
  • Vērienīgie kritēriji 24 dažādām produktu un pakalpojumu kategorijām tiek regulāri atjaunināti
  • Tiek ņemts vērā viss izstrādājuma dzīves cikls, sākot no ražošanas līdz pārstrādei vai iznīcināšanai
  • Tiek garantēta patērētāju veselība un atbildīga ražošana
  • Produkti ievēro augstas kvalitātes veiktspējas sliekšņus.

Piemēram, lai tīrīšanas līdzekļi iegūtu EU ECOLABEL sertifikātu, tiem tiek veiktas pārbaudes, sākot no izejvielu izdales un rūpnieciskās ražošanas līdz iesaiņošanai un lietošanai, tai skaitā tiek pārbaudīts katrs EU ECOLABEL ekomarķētā produkta posms, lai novērtētu, kur notiek produkta galvenā ietekme uz vidi. Izmantojot tīrīšanas līdzekļus, vislielākā ietekme uz vidi rodas tieši produkta lietošanas procesā, jo ķīmiskās vielas tajā brīdī nonāk saskarē ar cilvēkiem, tad tās nonāk vidē caur notekūdeņiem. ES ekomarķējums sniedz informāciju, ka izmantojot šos produktus, tiek samazināta tādu bīstamu vielu izmantošanu, kuras var būt kaitīgas ūdens videi. Arī produktos esošās vielas ir bioloģiski noārdāmas, tāpēc tās ir mazāk kaitīgas, nonākot notekūdeņu sistēmā. Būtībā tas nozīmē, ka ekoloģisks produkts ir salīdzināts pret analogiem sintētiskiem tirgus līderproduktiem, un rezultātā tas ir tik pat efektīvs, turklāt videi draudzīgāks.

Kādēļ CleanLiving savā sortimentā ir izvēlējies tieši ekomarķētus tīrīšanas līdzekļus? Jo šo produktu atbilstība augstāk minētajiem kritērijiem ir jau veikta no neatkarīgu ekspertu puses. Mūsu vērtības ir balstītas atbildīgos saimniecības preču risinājumos, tādēļ mums ir svarīgi, lai produkti, ko pārstāvam, ir ilgtspējīgi, droši, uzticami un kvalitatīvi. EU Ecolabel apzīmējums mums sniedz garantiju, ka mūsu piedāvājuma klāsts atbilst mūsu vērtībām. Vienlaikus mums ir svarīgi, lai jūs - mūsu klienti - būtu informēti un zinoši par precēm, ko iegādājaties, un lai veicat apzinātas izvēles savos ikdienas iepirkumos. Tamdēļ ceram, ka šis raksts jums būs noderīgs, lai arī jūs varat savas izvēles balstīt par labu produktiem, kuriem ir izsniegts ekomarķējuma sertifikāts, kas savukārt sniedz jums garantiju, ka izvēle ir atbilstoša jūsu iekšējām vērtībām un vajadzībām.

 

[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]