Kas ir MATER-BI?

MATER-BI ir pilnībā bioloģiski noārdāmu un kompostējamu bioplastmasas izejmateriālu saime, kas tiek izmantota, lai ražotu ikdienā lietojamus produktus ar zemu ietekmi uz vidi. No materiāla Mater – Bi tiek ražotas tādas preces kā iepirkumu maisiņi, atkritumu maisi, maisiņi svaigiem augļiem un dārzeņiem, vienreizlietojamie trauki, pārtikas plēves, plēve augsnes segšanai un virkne citu elastīgu iepakojumu.

MATER-Bi ir pierādījums tam, ka, izmantojot atjaunojamos materiālus, var iegūt bioloģiski noārdāmus un kompostējamus produktus, saudzējot vidi!

MATER-BI ražošanas process

Fragments no semināra par kompostējamo plēvi augsnes segšanai BioAgri.

Kādas ir MATER-BI priekšrocības:

  1. Mater-Bi izejvielas nekonkurē ar pārtiku
  • KUKURŪZA. Galvenās sastāvdaļas, ko izmanto MATER-BI ražošanā, ir ģenētiski nemodificēta kukurūzas ciete un augu eļļas un to kultivē Eiropā, izmantojot lauksaimniecībā izaudzēto kukurūzu. Līdz šim ES bioplastmasas ražošanai izmanto tikai 1% no kopējās izaudzētās kukurūzas produkcijas
  • No kopējā pasaules aramzemes platības bioplastmasas ražošanai tiek izmantoti mazāk kā 0,02% platības. Būtiski piebilst, ka Mater – Bi izejmateriāli tiek audzēti, neizmantojot pesticīdus un herbicīdus, kas attiecīgi neveido piesārņojumu apkārtējās ūdens un zemes vidēs.
  • ŪDENS. Vidēji nepieciešami tikai 15-30 litri ūdens, lai saražotu 1kg atjaunojamās izejvielas, kas nepieciešamas Mater-Bi produktu ražošanai. Šim daudzumam ir ļoti minimāla ietekme uz planētas ūdens resursiem.

Dati skaidri parāda, ka bioplastmasas ietekme uz pārtikas ražošanu ir tuvu nullei, un bioplastmasas ražošana nav viens no lauksaimniecības produktu cenu kāpuma cēloņiem.

  1. No Mater-Bi ražotie produkti ir sertificēti pēc globāliem standartiem

MATER-BI bioloģiskā noārdīšanās un kompostējamība tiek garantēta, izmantojot 7 akreditācijas sistēmas, ko nodrošina vadošās neatkarīgās sertifikācijas institūcijas no visas pasaules (ASV, Austrālijas, Beļģijas, Vācijas un Itālijas).

Šeit ir aplūkojami Mater – Bi produktu atpazīstamības sertifikāti:

Compostable augs

Kompostējamības etiķete

Auga zīme ir uzticama kompostējamības etiķete, kas pierāda, ka produkts ir pilnībā biodegradējams. Uz izstrādājuma izdrukātais logotips un sertifikāta numurs liecina, ka produkts ir ar bioloģiskām īpašībām un kompostējams rūpnieciskos apstākļos.

home compost

Sertifikāti produktiem, kuri ir kompostējami mājas komposta kaudzē

Etiķete kompostēšanai mājas komposta kaudzē. Beļģijas sertificētājs Vinçotte ir izstrādājis OK compost home sertifikācijas shēmu, caur to pieprasot vismaz 90% noārdīšanos 12 mēnešu laikā apkārtējā temperatūrā.

soil compost

Sertifikāts produktiem, kuri bioloģiski noārdās augsnē

OK BIODEGRADABLE SOIL - bioloģiski noārdās augsnē

Bionoārdīšanās augsnē sniedz milzīgas priekšrocības lauksaimniecības un dārzkopības produktiem, jo pēc lietošanas tos var atstāt sadalīšanās vietā. SOIL BIODEGRADABLE sertifikāts ir garantija, ka produkts pilnībā bioloģiski noārdīsies augsnē, neatstājot nelabvēlīgu ietekmi uz augsni un vidi kopumā.

industrial compost

Sertifikāts rūpnieciski kompostējamiem materiāliem

OK COMPOST INDUSTRIAL - rūpnieciski kompostējami materiāli.

Iesaiņojumam vai izstrādājumiem ar OK COMPOST INDUSTRIAL etiķeti ir garantēta bioloģiskā noārdīšanās iespēja industriālajās kompostēšanas rūpnīcās, kur tam tiek nodrošināti kontrolēti apstākļi. Bionoārdīšanās ātrums ir atkarīgs no temperatūras (60–70°C ir raksturīgas rūpnieciskam kompostēšanas procesam), mitruma (procesam nepieciešams ūdens) un mikrobu daudzuma un veida. Tieši augstā temperatūra ir galvenā atšķirība starp piemājas kompostu un rūpniecisko kompostu. Rūpnieciskās kompostēšanas iekārtās tiek nodrošinātas šīs temperatūras, mitruma un mikrobioloģiskās aktivitātes prasības, kā rezultātā sertificēti kompostējamie plastmasas izstrādājumi tiek pārveidoti CO2, ūdenī un biomasā 6 līdz maksimums 12 nedēļu laikā. Noārdīšanās attiecas uz visām sastāvdaļām, tajā  skaitā tinti un piedevām. Mikrobi, tāpat kā baktērijas vai sēnītes un to fermenti, spēj “sagremot” kompostējamo polimēru ķēdes struktūru kā uztura avotu.

Compostable BPI

BPI sertifikācija

BPI sertifikācijas zīme norāda uz akreditētu trešo personu veiktu pārbaudi par kompostējamību, ko ražotāji un zīmolu īpašnieki var izmantot izstrādājumos un iesaiņojumos, kā arī informējot patērētājus, galalietotājus un kompostētājus. To izmanto, nosakot, vai produkts vai iepakojums ir kompostējams. BPI ir vienīgā trešās puses pārbaude par ASTM standartiem kompostējamiem izstrādājumiem Ziemeļamerikā.

Compostable CIC

Itālijas CIC sertifikāts

Itālijas CIC sertifikāts apzīmē bioatkritumu reģenerācijas nozari, kas pašvaldībām ir izstrādājis pareizu bioplastmasas atkritumu apsaimniekošanu, to savākšanu un piegādi. COMPOSTABILE CIC zīmols ir kvalitātes garantija, kas ir balstīta uz atbilstošas kompostējamības principu. Bioplastmasas vai papīra materiāls vai izstrādājums tiek uzskatīts par kompostējamu tad, kad tas noārdīšanās procesa beigās pārveidojas par humusu.

  1. Bionoārdīšanās, kompostēšanās un biodegradācija

MATER-BI ir pilnībā bioloģiski noārdāms un kompostējams materiāls. Šīs divas īpašības ļauj plastmasas iepakojuma materiālu ievietot komposta kaudzēs vai pārstrādāt industrālajās kompostēšanas sistēmās, un to bionoārdīšanos nosaka Eiropas standarts EN 13432.

KAS IR BIOLOĢISKĀ NOĀRDĪŠANĀS?

Bioloģiskā noārdīšanās ir vielu un organisko materiālu spēja sadalīties vienkāršākās vielās mikroorganismu fermentācijas aktivitātes rezultātā. Kad bioloģiskais process ir pabeigts, tas ir pilnībā pārveidojis sākotnējās organiskās vielas jeb bioplastmasu vienkāršās neorganiskās molekulās, kas ir ūdens, oglekļa dioksīds, kā arī humuss.

Bioloģiskās noārdīšanās ātrumu ietekmē vielas vai materiāla ķīmiskās īpašības, kā arī vide, kurā bioplastmasas materiāls sadalās. Kad Mater – Bi produkti tiek sadalīti industriālās kompostēšanas un anaerobās (bez skābekļa vide) pārstrādes vidēs, tas nodrošina augstu bioloģiskās noārdīšanās ātrumu. Noārdot šos produktus rūpnieciski kontrolētā vidē, Mater – Bi produkti sadalās vidēji 45 dienu laikā.

KAS IR KOMPOSTĒJAMĪBA?

Kompostējamība ir organiska materiāla spēja sadalīšanās procesā pārveidoties par kompostu.

  1. Kompostēšana ir aerobs bioloģisks process (notiek skābekļa klātbūtnē), ko kontrolē cilvēks.
  2. Komposts ir LIELISKS MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS, bagāts ar humusvielām un mikroorganismiem, un ir noderīgs augsnes bagātināšanai. Tā organisko vielu ieguldījums uzlabo augsnes struktūru un barības vielu (piemēram, fosfora un slāpekļa savienojumu) pieejamību.

BIODEGRADĀCIJA JŪRAS VIDĒ

Laboratoriskajās pārbaudēs MATER-BI izejmateriāli ir pakļauti pārbaudēm jūras nogulumos, kas savākti no piekrastes zonas – tas ir biotops, kur nonāk daudzi plastmasas atkritumi. Testa rezultāti apstiprina, ka MATER-BI ir tendence salīdzinoši ātri bioloģiski noārdīties arī dabiskos apstākļos, piemēram, jūras vidē.

Itālijas Plastmasas institūta (IIP) uzraudzītos laboratorijas testus ir pārbaudījis “Certiquality” Eiropas Komisijas izmēģinājuma programmas “Vides tehnoloģiju verifikācija” (ETV) ietvaros.

NOBEIGUMĀ

Kādēļ mēs par šo runājam? Jo mums ir svarīgi, lai patērētājs Latvijā būtu gudrs un netiktu pakļauts tā sauktajai zaļmaldināšanai. Nereti savā praksē saskaramies ar gadījumiem, kad klienti pērk zaļas krāsas maisiņus, esot pārliecināti, ka tā ir biodegradējamā plastmasa. Pārbaudot šos gadījumus, atklājas, ka patiesībā “zaļie maisiņi” ir ražoti no naftas bāzes produktiem un ir videi ļoti kaitīgā oksoplastmasa. Ir svarīgi, lai Tu kā patērētājs zinātu, kā atšķirt bioplastmasu, kas ražota no Mater – Bi izejvielas, no parastās plastikas produktiem. Viss, kas Tev ir jāatceras, ir šie trīs sertifikāti, kuri ir atrodami uz biomateriālu produkta – Home Compostable, Industrial Compostable un Soil Compostable. Savukārt kompostējamības etiķete Tev iedos pārliecību, ka produkts patiešām ir kompostējams. Lai izdodas!