Par jauno atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028. gadam

Aicinām pievērst uzmanību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotajam plāna projektam "Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāns 2021.-2028.gadam"
https://www.varam.gov.lv/lv/politikas-planosanas-dokumentu-sabiedriskas-apspriesanas

Pašreiz ir iespēja sniegt komentārus un papildinājumus šim likumprojektam. Iespēja būs aktuāla līdz 16.11.2020.

Lai būtu vieglāk noorientēties un saprast, ko komentēt, informējam, ka mēs, CleanLiving Group, saskatām nepilnības un neatbilstību šī likumprojekta izstrādē. Piemēram, šī likumprojekta mērķis ir samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu Latvijā. Tomēr:
1. Likumprojektā tiek minēts, ka līdz 2020.gada beigām mērķis samazināt bioloģisko atkritumu daudzumu netiks izpildīts. Ņemot vērā to, ka Latvija pašreiz pārstrādā tikai 4% no kopējo bioloģisko atkritumu daudzuma un par to jau ir saņēmusi brīdinājumu par to no Eiropas Komisijas, būtu jāvelta vairāk uzmanības bioloģisko atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei.
2. Nav skaidri definēts, ka pie bioloģiski noārdāmajiem materiāliem tiks ieskaitīti bio polimēri. Ir būtiski iekļaut bio polimērus pie bioloģiski noārdāmajiem materiāliem, jo tas ļautu izveidot funkcionējošu bioloģisko atkritumu savākšanas un pārstrādes sistēmu un tādējādi sasniegt likumprojekta izveides mērķi - kvalitatīvākā un apjomīgākā apmērā pievērsties bioloģisko atkritumu pārstrādei, tādējādi samazinot apglabājamo atkritumu daudzumu.

Aicinām arī Jūs rūpīgi izskatīt šo likumprojektu un rosināt izmaiņas, ja tādas saskatāt. Ja iepazīties ar likumprojektu nav iespējas laika trūkuma dēļ, aicinām pievienoties mūsu norādītajam komentāram augstāk, “rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā” Vides aizsardzības departamenta direktorei Rudītei Veserei, tālr:67026464, e-pasts: rudite.vesere@varam.gov.lv un/vai Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājai Ērikai Lazdiņai, tālr:67026420, e-pasts: erika.lagzdina@varam.gov.lv (kā minēts VARAM mājas lapā: https://www.varam.gov.lv/lv/atkritumu-apsaimniekosanas-valsts-plans-2021-2028gadam)