Ropažu novadā ienāk BIO CIKLS

Ropažu novads bija starp pirmajiem Latvijā, kur tika uzstādīts brūnais bio konteiners. Iedvesmojoša ir pārliecība, ar kādu kustībai BIO CIKLS pievienojās 728 mājsaimniecības, 13 biroji un 2 ēdinātāji no Ropažu novada.  

3.novembra pēcpusdienā, piedaloties Clean Living vadītājai Zandai Briķei, Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājai Vitai Paulānei un viņas vietniekam Haraldam Burkovskim, ar mākslu un spēlēm tika atklāta novada pievienošanās kustībai BIO CIKLS.

Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas jaunieši pie pilotprojekta mājām veidoja darbus, paužot savu redzējumu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei. Pirms projekta skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībās par atkritumu šķirošanu, kā arī iesaistīties BIO atkritumu šķirošanas komplektu sagatavošanā.

Uzņēmuma CLEAN R talismans Skudra sanākušos izglītoja par pareizu atkritumu šķirošanu dažādu interaktīvu spēļu veidā.  Kāds varēja pārliecināties, ka jau lieliski prot šķirot atkritumus, lai pēc iespējas vairāk pārstrādātu, bet citam tā bija lieliska iespēja iemācīties saimniekot zaļāk un ekonomiskāk.

Piedaloties namu pārvaldniekiem, atkritumu apsaimniekotājiem un tuvējo daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, savus bio atkritumu šķirošanas komplektus (BIO degradējamie maisiņi un šiem atkritumiem piemērota atkritumu tvertne) saņēma 728 mājsaimniecības, 13 biroji un 2 ēdināšanas iestādes no Ropažu novada.

Pašvaldības vārdā sakām PALDIES Radošās attīstības centriem “Ulbroka”  un  “Līči”, Ulbrokas vidusskolas Eko padomei un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un skolotājām Dacei Balodei un Elizabetei Laurai Punkai par iesaistīšanos projekta aktivitātēs, aktīvajiem namu apsaimniekotājiem  - PA “Saimnieks” Stopiņu pagastā, SIA “Vilkme” Ropažu pagastā un Vangažu namsaimnieks Vangažos, uzņēmumiem “Clean R” un “Getliņi EKO”.